Royal Medical

Logo-Royal-MedicalRoyal Medical poskytuje prvotřídní služby v oblasti zdravotní turistiky se silným důrazem na bezpečnost a pohodlí svých klientů. Snaží se najít vysoce kvalitní, finančně dostupnou zdravotní péči v České republice s o 40 až 80% nižšími náklady a 3x – 4x vyšší rychlostí než v jiných zemích.

Royal Medical pečuje o zdraví svých klientů. Vždy preferuje neinvazivní chirurgii a bezpečný způsob a formu zákroku, jak je to jen možné. Tento přístup znamená kratší, méně bolestivou a komfortní hospitalizaci.

Společnost Royal Medical má dlouholeté zkušenosti v oblasti zdravotní turistiky a jsou mimo jiné i experty na organizování rekonvalescenčních pobytů spojených s poznávacími aktivitami.

Royal Medical se stará o budování loajality svých klientů. Zaměstnanci rychle a s osobním přístupem reagují na požadavky pacientů, ať už se jedná o informace o produktech, o transakční historii nebo o změny v objednávkách zdravotních pobytů. Spokojení a věrní zákazníci jsou pro společnost největší odměnou.

www.royalmedical.cz